Лента на отрядник от Доброволната организация на трудещите се (ДОТ)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Лента на отрядник от Доброволната организация на трудещите се (ДОТ)
Датировка:
60-те години на ХХ век
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан