Военна лятна униформа на офицер от сухопътните войски на Българската армия (принадлежала на полк. Борислав Калчовски - български офицер, почетен гражданин на Тутракан)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История (Най-нова история)
Наименование:
Военна лятна униформа на офицер от сухопътните войски на Българската армия (принадлежала на полк. Борислав Калчовски - български офицер, почетен гражданин на Тутракан)
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан