Сервиз за чай

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Сервиз за чай
Датировка:
Първа четвърт на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей – Тутракан