Комбинирано оръжие

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Тутракан
Отдел:
ИМ Т Археология - М
Наименование:
Комбинирано оръжие
Датировка:
Халколит
Местонахождение:
Експозиция - Витрина №1, артефакт № 7