Мотичка от рог на елен

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Тутракан
Отдел:
ИМ Т Археология - М
Наименование:
Мотичка от рог на елен
Датировка:
Късен неолит – халколит (средата на VI – V хил.пр.н.е.)
Местонахождение:
Експозиция. Витрина №2, артефакт №1