Римска монета

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей Тутракан
Отдел:
ИМ Т Археология - Н
Наименование:
Римска монета
Датировка:
Края на ІV-началото на V в.
Местонахождение:
Исторически музей Тутракан