Архивен фонд

Експонати

страница 37 от 62  
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

История

Архивният фонд на Исторически музей Тутракан съхранява фотоси, картички, доументи, книги и предмети.