Брошура „Към сърбофилите в Русия”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Брошура „Към сърбофилите в Русия”
Датировка:
1915 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан