Архив на Ганчо Узунов: Открит лист, издаден от Градски народен съвет – Тутракан от 11 май 1950 г. на името на Ганю Узунов относно това, че е честен и благонадежден гражданин (с описание на отличителни черти), за да му послужи при сечене на гора, лов, риболов, коситба, копан и пр. в района на зоната на 3/18 пограничен подучастък в гр. Тутракан.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Архив на Ганчо Узунов: Открит лист, издаден от Градски народен съвет – Тутракан от 11 май 1950 г. на името на Ганю Узунов относно това, че е честен и благонадежден гражданин (с описание на отличителни черти), за да му послужи при сечене на гора, лов, риболов, коситба, копан и пр. в района на зоната на 3/18 пограничен подучастък в гр. Тутракан.
Датировка:
11.05.1950
Епоха:
Най-ново време
Местонахождение:
Исторически музей – Тутракан