Архив на Ганчо Узунов: Удостоверение от фабрика „N. Malaxa”, че Гани Узунов е техен работник, ангажиран с изпълнение на дейности, свързани с канализацията, 8 септември 1937 г. (на рум.)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Архив на Ганчо Узунов: Удостоверение от фабрика „N. Malaxa”, че Гани Узунов е техен работник, ангажиран с изпълнение на дейности, свързани с канализацията, 8 септември 1937 г. (на рум.)
Датировка:
08 септември 1937 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей – Тутракан