Архив на Ганчо Узунов: Свидетелство №19391/1.05.1941 г., издадено от Министерство на войната на Ганю Узунов в знак на благодарност, че е взел участие във войната през 1915-18 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Архив на Ганчо Узунов: Свидетелство №19391/1.05.1941 г., издадено от Министерство на войната на Ганю Узунов в знак на благодарност, че е взел участие във войната през 1915-18 г.
Датировка:
1.05.1941
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей – Тутракан