Архив на Ганчо Узунов: Препис на Заповед №182/10.09.1942 г. от Петър Друмев – кмет на Тутраканско градско общинско управление за назначаване на Гани Узунов за член на общинската изпълнителна реквизиционна комисия на мястото на Никола Керемедчиев

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Архив на Ганчо Узунов: Препис на Заповед №182/10.09.1942 г. от Петър Друмев – кмет на Тутраканско градско общинско управление за назначаване на Гани Узунов за член на общинската изпълнителна реквизиционна комисия на мястото на Никола Керемедчиев
Датировка:
10.09.1942 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей – Тутракан