Архив на Ганчо Узунов: Квитанция на името на Ганю Узунов за платен членски внос на Дружество на запасните подофицери "Благодетел" в Тутракан, 29 декември 1942 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Архив на Ганчо Узунов: Квитанция на името на Ганю Узунов за платен членски внос на Дружество на запасните подофицери "Благодетел" в Тутракан, 29 декември 1942 г.
Датировка:
29.12.1942 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей – Тутракан