Архив на Ганчо Узунов: Отворено писмо от Bank of Romania до Ганчо Узунов в Тутракан от 21 януари 1934 г. за платени вноски

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Архив на Ганчо Узунов: Отворено писмо от Bank of Romania до Ганчо Узунов в Тутракан от 21 януари 1934 г. за платени вноски
Датировка:
21.01.1934
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан