Архив на Ганчо Узунов: Удостоверение от 16 януари 1942 г. на Ганю Узунов, издадено от Данъчно управление – Тутракан относно това, че е лозар и овощар и има право да продава на едро спиртни питиета, добити от собствените му лозя и градини

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Архив на Ганчо Узунов: Удостоверение от 16 януари 1942 г. на Ганю Узунов, издадено от Данъчно управление – Тутракан относно това, че е лозар и овощар и има право да продава на едро спиртни питиета, добити от собствените му лозя и градини
Датировка:
16.01.1942 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан