Архив на Ганчо Узунов: Бележка от Banka comerciala Romana от 28 септември 1933 г. на името на Ганчо Узунов относно вноска за изплащане на личен автомобил Ford Romana S.A.R. - първият автомобил "Форд" в Тутракан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Архив на Ганчо Узунов: Бележка от Banka comerciala Romana от 28 септември 1933 г. на името на Ганчо Узунов относно вноска за изплащане на личен автомобил Ford Romana S.A.R. - първият автомобил "Форд" в Тутракан
Датировка:
28.09.1933
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан