Архив на Ганчо Узунов: Разписка от 21 юни 1943 г. на името на Юрдан Керемедчиев относно изварена ракия

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей – Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Архив на Ганчо Узунов: Разписка от 21 юни 1943 г. на името на Юрдан Керемедчиев относно изварена ракия
Датировка:
21.06.1943 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей – Тутракан