Документи от личния архив на Ганчо Тодоров Узунов - 1. Писмо на Гани Узунов до префекта на окръг Дуростор Ташку Пучеря с искане да му се заплатят транспортните услуги, които е извършил по време на предизборната кампания.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Документи от личния архив на Ганчо Тодоров Узунов - 1. Писмо на Гани Узунов до префекта на окръг Дуростор Ташку Пучеря с искане да му се заплатят транспортните услуги, които е извършил по време на предизборната кампания.
Датировка:
24.09.1938 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан