Книга „Описание на Йерусалим”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей-Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Книга „Описание на Йерусалим”
Датировка:
1865 г.
Епоха:
Възраждане
Местонахождение:
Исторически музей-Тутракан