Брошура „Границите на България. Принос към историята на българо-сръбските и българо-румънските обществено-политически отношения към 1867–1878 год.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Брошура „Границите на България. Принос към историята на българо-сръбските и българо-румънските обществено-политически отношения към 1867–1878 год.”
Датировка:
1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан