Песнопойка с най-нови песни, събрани и наредени от разни песнопойки, 1888 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Песнопойка с най-нови песни, събрани и наредени от разни песнопойки, 1888 г.
Датировка:
1888 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей – Тутракан