Фотография „Тутракан след референдума от 15.09.1946 г.за обявяване на България за република”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Тутракан след референдума от 15.09.1946 г.за обявяване на България за република”
Датировка:
1946 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан