Пощенска карта „Първа световна война. Понтонен мост и параходи. 1918 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска карта „Първа световна война. Понтонен мост и параходи. 1918 г.”
Датировка:
1918 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан