Фотография „Обща снимка на участници в Балканската война. 1912 г.” (сред тях е Йордан Стоянов Станев – Делиев от с. Старо село - 4-и отдясно на 2-ри ред)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Обща снимка на участници в Балканската война. 1912 г.” (сред тях е Йордан Стоянов Станев – Делиев от с. Старо село - 4-и отдясно на 2-ри ред)
Датировка:
1912 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан