Фотография „Обща възпоменателна снимка на ветерани от Тутракан, участвали в Балканските и Първата световна война.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Обща възпоменателна снимка на ветерани от Тутракан, участвали в Балканските и Първата световна война.”
Датировка:
след 1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан