Фотография „Обща снимка на бойци от 4-а дружина, 13-а рота, 8-и пехотен приморски полк. 22.06.1917 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Обща снимка на бойци от 4-а дружина, 13-а рота, 8-и пехотен приморски полк. 22.06.1917 г.”
Датировка:
22.06.1917 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан