„В. Н. Николов като служещ в Българската царска легация в Букурещ. 22/24 юли 1916 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
„В. Н. Николов като служещ в Българската царска легация в Букурещ. 22/24 юли 1916 г.”
Датировка:
22/24 юли 1916 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан