Фотография „Ангел М. Войков от Тутракан” (участник в Балканската и Първата световна война)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Ангел М. Войков от Тутракан” (участник в Балканската и Първата световна война)
Датировка:
юли 1904 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан