“Български войници на понтонен мост. Първа световна война”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
“Български войници на понтонен мост. Първа световна война”
Датировка:
ПСВ
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан