Фотография „Залесяване на м. Дълбокия дол от ученици-средношколци. 1942 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Залесяване на м. Дълбокия дол от ученици-средношколци. 1942 г.”
Датировка:
1942 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан