Фотография „Учителски колектив от Тутракан, сред който е Петър Пиронев”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Учителски колектив от Тутракан, сред който е Петър Пиронев”
Датировка:
Началото на ХХ век
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан