Фотография „Общ изглед от източната част на Тутракан. 1939 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Общ изглед от източната част на Тутракан. 1939 г.”
Датировка:
1939 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан