Посрещане на български преселници от Северна Добруджа през есента на 1940 г. на пристанището в Тутракан

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Посрещане на български преселници от Северна Добруджа през есента на 1940 г. на пристанището в Тутракан
Датировка:
след 1 октомври 1940 г. (датирана по хронологията на историческите събития)
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан