Фотография „Братята Нако и Недко Друмеви Бъчварови от Тутракан.” (загинали през 1912 г. при Бунар Хисар)

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Братята Нако и Недко Друмеви Бъчварови от Тутракан.” (загинали през 1912 г. при Бунар Хисар)
Датировка:
Начало на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан