Фотография "Посрещане на български преселници от Северна Добруджа през есента на 1940 г. на пристанището в Тутракан"

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография "Посрещане на български преселници от Северна Добруджа през есента на 1940 г. на пристанището в Тутракан"
Датировка:
след 1 октомври 1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
– Исторически музей - Тутракан