Фотография „Изглед от източната част на Тутракан. 40-те г. на ХХ в.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Изглед от източната част на Тутракан. 40-те г. на ХХ в.”
Датировка:
40-те г. на ХХ век
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
– Исторически музей - Тутракан