Фотография „Пограничната застава при с. Цар Самуил, 20 септември 1940 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Пограничната застава при с. Цар Самуил, 20 септември 1940 г.”
Датировка:
20 септември 1940 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан