Фотография “Пред сградата на старата община в Тутракан. 1940 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография “Пред сградата на старата община в Тутракан. 1940 г.”
Датировка:
1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан