Фотография „Изглед от източната част на крайбрежната улица в Тутракан. 40-те г. на ХХ в.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Наименование:
Фотография „Изглед от източната част на крайбрежната улица в Тутракан. 40-те г. на ХХ в.”
Датировка:
40-те. на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан