Фотография „Представяне на аграрна техника от Аграрна кредитна къща в Силистра”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Фотография „Представяне на аграрна техника от Аграрна кредитна къща в Силистра”
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан