Пощенска картичка “Изглед от Тутракан. 10.09.1940 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка “Изглед от Тутракан. 10.09.1940 г.”
Датировка:
10.09.1940 г.
Епоха:
ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан