Пощенска картичка „Изглед от Тутракан”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка „Изглед от Тутракан”
Датировка:
1930, 40-те г. на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан