Пощенска картичка „Общ изглед от Тутракан. 20-те – 30-те г. на ХХ в.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка „Общ изглед от Тутракан. 20-те – 30-те г. на ХХ в.”
Датировка:
20-те – 30-те г. на ХХ в.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан