Пощенска картичка „Площадът пред Теодоровата къща. Тутракан. 20-30 г. на ХХ в.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Пощенска картичка „Площадът пред Теодоровата къща. Тутракан. 20-30 г. на ХХ в.”
Датировка:
20-те - 30-те г. на ХХ век
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан