Снимка „Дружество на запасните офицери и подофицери в гр. Тутракан. 1940 г.”

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Снимка „Дружество на запасните офицери и подофицери в гр. Тутракан. 1940 г.”
Датировка:
1940 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан