Регистър на населението на Тутракан, том ІХ. 1906 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Регистър на населението на Тутракан, том ІХ. 1906 г.
Датировка:
1906
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан