Книга „Пътувания по България”, Константин Иречек

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Книга „Пътувания по България”, Константин Иречек
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан