Свидетелство на Недялко Митю Гвоздейков от Тутракан, че е участвал във войната 1912-1913 г. и е дарен с възпоменателен медал със зелена лента

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Свидетелство на Недялко Митю Гвоздейков от Тутракан, че е участвал във войната 1912-1913 г. и е дарен с възпоменателен медал със зелена лента
Датировка:
12.04.1942 г.
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан