Книга „Съчинения на Чехов”, том V

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Книга „Съчинения на Чехов”, том V
Датировка:
1907 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан