Удостоверение на редник Илия Косев от 31-и пехотен полк за това, че е награден с Военен орден за храброст ІV степен. 26.04.1945 г.

Движима културна ценност
Музей:
Исторически музей - Тутракан
Отдел:
История
Наименование:
Удостоверение на редник Илия Косев от 31-и пехотен полк за това, че е награден с Военен орден за храброст ІV степен. 26.04.1945 г.
Датировка:
27 юни 1945 г.
Епоха:
Ново време
Местонахождение:
Исторически музей - Тутракан